Начало На преден план Екатерина Асенова: В по-голямата си част трудовите злополуки са предотвратими
7678
България

Екатерина Асенова: В по-голямата си част трудовите злополуки са предотвратими

Публкацията е част от архивът на NRD24
| 14 Май 2024, 08:00 ч.

При запознаване с причините, довели до трудови злополуки, прави впечатление, че в по-голямата си част те са предотвратими, ако се спазват правилата за безопасна работа. Това каза в интервю изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) Екатерина Захариева. Тя подчерта, че това е бил е един от мотивите за започването на национална информационна кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква“.

Особено притеснителен за нас като контролен орган беше месец март тази година, когато току-що бяхме стартирали кампанията. В рамките на един месец бяха допуснати шест смъртни злополуки, коментира Асенова. По данни на ГИТ от началото на годината смъртните трудови злополуки, пряко свързани с изпълнението на работните задължения, са 18.

Освен проблемите със здравословните и безопасни условия на труд, нарушения със заплащането на труда, с работното време, почивките и отпуските са сред другите, констатирани от ГИТ. „Благодарение на засиления контрол през годините проблемът с работата без трудов договор се ограничава, но все още остава нерешен. Тези нарушения продължат да се установяват прекалено често“, заяви Асенова. За първите четири месеца на 2024 г. са установени 1080 случая на полагане на труд без сключен писмен трудов договор,  посочи тя. Работещите не осъзнават, че работейки без трудов договор, те ограничават своите трудови и социални права, коментира също Асенова. Сумата на установените забавени трудови възнаграждения за първите четири месеца на годината е 3 752 103 лв., а след намесата на инспекторите по труда са изплатени 2 301 568 лв. За миналата година имахме сериозен ръст на дадените разрешения за работа на непълнолетни лица, които достигнаха почти до 15 000, съобщи още изпълнителният директор на ГИТ.

Следва пълният текст на интервюто:

Г-жо Асенова, какво наложи инициирането на кампанията "Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква"? 

- Организирането на кампанията бе продиктувано от тревожната тенденция за ръст на трудовите злополуки. При запознаване с причините, довели до тези злополуки, прави впечатление, че в по-голямата си част те са предотвратими, ако се спазват правилата за безопасна работа. Започнахме кампанията с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика с надеждата, че с примери от работата ни на терен и чрез дискусии на национално и регионално ниво, със социалните партньори и с представителите на работодателите, посланията ще достигнат и до работниците. От февруари досега имаше регионални форуми в Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово и Благоевград. ГИТ получава благодарности за инициативата от всички участници – и от представители на работодателите, и от организациите на работниците. Това показва, че агенцията е необходима в изграждането на култура на превенция за безопасна работа. Благодаря на областните администрации, които оказват пълна подкрепа в организацията на регионалните форуми. Всички сме обединени от най-важното послание, че няма нищо по-важно от това българските работници и служители да се прибират живи и здрави в своите домове след края на работния ден.

Какво сочат данните за трудовите злополуки? 

- За миналата година 2287 са регистрираните трудови злополуки от Националния осигурителен институт (НОИ), които са пряко свързани с изпълнението на работните задължения на работещите. Злополуките, довели до фатален край, които са пряко свързани с изпълнението на работната дейност и върху превенцията, на които Инспекцията по труда може да въздейства с контрола, са 65. По данни на Главна инспекция по труда от началото на годината 18 са смъртните трудови злополуки, пряко свързани с изпълнението на работните задължения.

Особено притеснителен за нас като контролен орган беше месец март т.г., когато току-що бяхме започнали кампанията. В рамките на един месец бяха допуснати шест смъртни злополуки. Според данните на ГИТ допуснатите инциденти са 145 от началото на година, като от тях 117 са пряко свързани с изпълнението на работните задължения, а 28 са нетравматични (тук попадат пътнотранспортните произшествия, инфарктите и инсултите). Важно е да се има предвид, че злополуките се декларират, разследват и регистрират от НОИ. Контролните органи на Инспекцията по труда участват задължително в разследването само на тежките инциденти каквито са смъртните, както и на тези, за които има предположение, че могат да доведат до трайна неработоспособност или при които има повече от трима пострадали. Ние обаче проверяваме всеки инцидент, за който ни стане известно, дори понякога да няма пострадал. Задължително е да се предприемат мерки, за да не се допуска отново инцидент. Ето и пример: на строителна площадка са оставени неподредени строителни материали. Минава работник, който се спъва в тях и пада, без да се нарани сериозно. Следващия път обаче падането му може да доведе до счупване, не дай Боже - и до сериозен удар в главата, който може да стане причина за смърт.

Достигат ли посланията до бизнеса? 

- Смея да твърдя, че бизнесът е достатъчно отворен за диалог, за провеждане на съвместни инициативи относно повишаване на информираността за прилагане на трудовото законодателство, защото коректните работодатели също страдат от нелоялните практики. Проблемът е, че те се прилагат от некоректните, които избягват диалога. Инструмент за промяна на тяхното поведение е контролната дейност, при която се опитваме да насочим ограничения човешки ресурс на Агенцията основно към работодателите, които са рискови по отношение спазването на законодателните разпоредби.

Констатират ли се проблеми, характерни за отделните региони?

- Не бихме могли да разделим регионите по отношение на гарантирането на правата на работещите, на навиците при изпълнението на работата и при практиките относно въвеждането и спазването на правилата за безопасност. На територията на цялата страна се срещат нарушения, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, със заплащането на труда, с работното време, почивките и отпуските. Но ако говорим за икономически дейности и тип нарушения, определено при тях се установява повторяемост. Затова и във фокуса на ГИТ са проверките в секторите строителство, селско стопанство, ресторантьорство и хотелиерство, които са рискови по отношение прилагането на различни форми на недеклариран труд. Строителството и селското стопанство са рискови и по отношение осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Какви са действията срещу недекларирания труд?

- Превенцията на недекларирания труд във всичките му проявления – от възникването на трудовите правоотношения през заплащането на труда, работното време, отпуските и други, ежегодно е във фокуса на Главната инспекция по труда (ГИТ). От началото на годината, с цел засилване присъствието на контролните органи на обекти, които са рискови по отношение полагане на недеклариран труд, се извършват проверки за бърз контрол, насочен към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. Благодарение на засиления контрол през годините проблемът с работата без трудов договор се ограничава, но все още остава нерешен. За първите четири месеца на 2024 г. са установени 1080 случая на полагане на труд без сключен писмен трудов договор. Работещите не осъзнават, че без трудов договор ограничават своите трудови и социални права. По-разпространената практика на недеклариран труд е работата с трудови договори с фиктивни клаузи – по-кратък работен ден от реално отработените часове, по-ниско възнаграждение от действително получаваното. Важно е хората да знаят, че писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, безработица. Това е сумата, върху която един ден ще се изчислява и пенсията им.

ГИТ упражнява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности. Работниците и служителите могат да се обръщат към нас за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, включително след прекратяване на трудовите правоотношения; в случай че работодателят отказва да сключва с тях трудов договор; за нарушения, свързани с работното време; почивките и отпуските и за нарушения при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Искам да напомня, че при нарушаване на трудовите права работещите трябва да подават сигнали своевременно, докато още са на работните си места. Необходимо е и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. За да приложат в пълна степен правомощията си, инспекторите по труда трябва да докажат нарушението безспорно, което в някои случаи е свързано със задължително установяване на работещите да полагат труд в момента на проверката.

Работещите най-често ни сезират за нарушения, свързани със заплащането на труда. ГИТ получи правомощие при неизплатени възнаграждения и обезщетения да се намесва и след прекратяване на трудовите правоотношения. Сумата на установените забавени трудови възнаграждения за първите четири месеца на годината е 3 752 103 лв., а след намесата на инспекторите по труда са изплатени 2 301 568 лв. Тук влизат и суми за предишни периоди. Другите установени нарушения са свързани с възникването на трудовите правоотношения и със спазването на работното време. Прави ни впечатление, че за миналата година от 8300 получени сигнала едва 5% засягат здравословните и безопасни условия на труд. Сигнали за нарушения могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

През пролетта и лятото немалко българи отиват в чужбина за сезонна работа. Какво ще ги посъветвате?

- Когато говорим за работа в чужбина, е от изключително значение заминаващите да имат писмен документ, в който задължително се посочват уговорените условия на труд и възнаграждение в съответствие със законодателството на приемащата страна (в която ще се полага трудът). Ако заминаването е чрез фирма посредник, търсещият работа трябва да има сключен посреднически договор с нея и да тръгва от България със сключен трудов договор на разбираем за него език с работодателя, при когото ще работи в приемащата държава. Най-често се предлагат договори на двата езика – на български и на държавата, в която ще се полага трудът. Когато се ползва фирма, осигуряваща временна работа, трудовият договор е с нея, но условията на труд се уговарят писмено в споразумение за изпращане при работодателя ползвател. При командироване в рамките на предоставяне на услуги трябва да има споразумение за командироване.

Във всички случаи устроените на работа хора следва да бъдат уведомени писмено за минималните условия на труд в приемащата държава. Сред най-сигурните индикатори за възможна измама са настояването кореспонденцията да се води онлайн или по телефон, както и отказът от пряк контакт на предлагащия заетост с търсещия работа или уговаряне на срещи извън офис. Друг сигнал е, когато от хората се изискват предварително такси и други плащания.

При изпращане чрез командироване, сигнал за измама е, когато работодателят действа като т.нар. пощенска кутия, т.е. не развива значителна идентична дейност в България, а сключва трудови договори с лицата единствено за да ги изпрати зад граница. За българите, работещи в чужбина, ГИТ поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747. На сайта на Инспекцията в секцията „За работодатели и работещи“ е публикувана полезна информация по темата.

Как ГИТ реагира на злоупотреби с детски труд? 

- При всяка проверка инспекторите по труда проверяват за законосъобразното наемане на лица, ненавършили 18 г., както и дали работните им места отговарят на изискванията да бъдат заемани от непълнолетни работници и служители. Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение контролните органи уведомяват прокуратурата за стартиране на наказателно производство. За миналата година имахме сериозен ръст на дадените разрешения за работа на непълнолетни лица, които достигната почти до 15 000. Данните дори надминаха тези от годините преди COVID-19. Запазва се тенденцията те да бъдат наемани най-вече за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Предвид това, че скоро започват ваканциите за учениците, които използват това време за получаване на допълнителен доход, нека напомним да бъдат внимателни, защото те трябва да работят при облекчени условия на труд. Имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 г., нощен е трудът, положен от 20:00 ч. до 6:00 ч. сутринта.

Често работодателите приемат за административна тежест процедурата за наемане на непълнолетни. На практика обаче от тях се изискват документи, каквито трябва да осигурят за всяко работно място – независимо дали ще бъде заето от непълнолетен, или от пълнолетен. Разликата е, че в първия случай те се представят предварително, а във втория при проверка. Заявленията и документите към тях могат да бъдат подадени и онлайн през Е-портал на ГИТ. Считам, че е направено всичко, което законодателството позволява, за да бъдат облекчени работодателите и да се възползват от тази категория работници и служители.

Как работите с международните институции като вашата?

- ГИТ се включва постоянно в съвместни проверки, организирани от Европейския орган по труда. Такива инициативи са добра възможност за обмяна на опит и добри практики. Изпълнителният директор на Европейския орган по труда отличи Агенцията като най-активна в организираните от тях кампании. Трябва да кажа, че има случаи, в които представители от релевантни международни институции се впечатляват от практиката на българската инспекция по труда. Ние сме сред малкото институции в Европа, които упражняват интегриран контрол, което означава, че при проверките инспекторите по труда следят както за осъществяването на трудовите правоотношения, така и за здравословните и безопасни условия на труд. В повечето държави имат отделни институции. Впечатление прави и броят на нормативните актове, с които работят в ежедневната си дейност инспекторите по труда у нас, те са над 500. Правомощието на инспекторите по труда да спират обекти, машини и съоръжения, когато установените нарушения, пряко застрашават живота и здравето на работещите, също впечатлява международните институции. За първите четири месеца на годината тази мярка е приложена 275 пъти у нас. Тя се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот. По отношение на трудовия травматизъм постоянно се извършват проверки в сектор строителство, където рискът от настъпване на трудови злополуки е много голям. В дейността на ГИТ се планира и ежегодна мярка за осъществяване на контрол по спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа в предприятия, оказали влияние върху нивата на трудовия травматизъм. Така се гарантира, че предприятия, в които се е стигнало до инциденти на работното място, ще бъдат проверени отново, за да се установи дали са предприети мерки за недопускане отново на такива инциденти, вкл. доколко тези мерки са ефективни и устойчиви. 

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
За изминалия ден са установени общо 33 водачи, шофирали след употреба на алкохол, информира МВР
В рамките на изминалия ден са установени общо 33 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, информира пресцентърът на МВР. От тях 20 са шофирали след употреба на алкохо ...
Решението на Столичната общинска избирателна комисия за кмета на район "Илинден" ще бъде обжалвано, заяви Борис Бонев
Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) ще бъде обжалвано и вярваме, че в крайна сметка ще бъде отменено. Това сочи позиция на „Спаси София“, публикувана в пр ...
Близо 250 полицаи ще следят за реда на утрешните избори за Общински съвет в Хасково
Близо 250 полицаи ще следят за реда и нормалното протичане на вота на утрешните избори за нов Общински съвет в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в ...
Загинали са двама души, а 35 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Загинали са двама души, а 35 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани три тежки и 26 леки пътнотранспортни произшеств ...
Общо 140 пожара са ликвидирани в страната през последното денонощие, няма пострадали хора
Общо 140 пожара са ликвидирани в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Ин ...
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
„София прайд“ 2024 започна на площад "Княз Александър I" в столицата
Концерт на някои от най-популярните артисти в България даде началото на „София прайд“ 2024 днес на площад "Княз Александър I" в София. Тази година кампанията е под насл ...
Кулинарен фестивал на народната кухня „Бабина душица“ събра готвачи и зрители в Монтана
Кулинарен фестивал на народната кухня „Бабина душица“ събра днес стотици хора в центъра на Монтана. Около 30 готвачи от общината и гости от различни краища на България ...
За изминалия ден са установени общо 33 водачи, шофирали след употреба на алкохол, информира МВР
В рамките на изминалия ден са установени общо 33 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, информира пресцентърът на МВР. От тях 20 са шофирали след употреба на алкохо ...
Почитатели на паневритмията се събраха край самоковското село Ярлово
Почитатели на слънчевия танц – паневритмия, се събраха край самоковското село Ярлово. Облечени в бяло, те танцуваха танц за мир на планета. Главен организатор на събитието е ...
Мъж е счупил прозорец на „Гражданска регистрация и административно обслужване“ Габрово
Мъж е счупил прозорец на офиса на „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) в административната сграда на Община Габрово. Това потвърдиха от пресцен ...
Тикер в 15:36 ч.
Концерт на някои от най-популярните артисти в България даде началото на „С ...
Начало На преден план
7678
България

Екатерина Асенова: В по-голямата си част трудовите злополуки са предотвратими

Публкацията е част от архивът на NRD24
Стела Филипова | 14 Май 2024, 08:00 ч.
СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА

При запознаване с причините, довели до трудови злополуки, прави впечатление, че в по-голямата си част те са предотвратими, ако се спазват правилата за безопасна работа. Това каза в интервю изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) Екатерина Захариева. Тя подчерта, че това е бил е един от мотивите за започването на национална информационна кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква“.

Особено притеснителен за нас като контролен орган беше месец март тази година, когато току-що бяхме стартирали кампанията. В рамките на един месец бяха допуснати шест смъртни злополуки, коментира Асенова. По данни на ГИТ от началото на годината смъртните трудови злополуки, пряко свързани с изпълнението на работните задължения, са 18.

Освен проблемите със здравословните и безопасни условия на труд, нарушения със заплащането на труда, с работното време, почивките и отпуските са сред другите, констатирани от ГИТ. „Благодарение на засиления контрол през годините проблемът с работата без трудов договор се ограничава, но все още остава нерешен. Тези нарушения продължат да се установяват прекалено често“, заяви Асенова. За първите четири месеца на 2024 г. са установени 1080 случая на полагане на труд без сключен писмен трудов договор,  посочи тя. Работещите не осъзнават, че работейки без трудов договор, те ограничават своите трудови и социални права, коментира също Асенова. Сумата на установените забавени трудови възнаграждения за първите четири месеца на годината е 3 752 103 лв., а след намесата на инспекторите по труда са изплатени 2 301 568 лв. За миналата година имахме сериозен ръст на дадените разрешения за работа на непълнолетни лица, които достигнаха почти до 15 000, съобщи още изпълнителният директор на ГИТ.

Следва пълният текст на интервюто:

Г-жо Асенова, какво наложи инициирането на кампанията "Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква"? 

- Организирането на кампанията бе продиктувано от тревожната тенденция за ръст на трудовите злополуки. При запознаване с причините, довели до тези злополуки, прави впечатление, че в по-голямата си част те са предотвратими, ако се спазват правилата за безопасна работа. Започнахме кампанията с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика с надеждата, че с примери от работата ни на терен и чрез дискусии на национално и регионално ниво, със социалните партньори и с представителите на работодателите, посланията ще достигнат и до работниците. От февруари досега имаше регионални форуми в Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово и Благоевград. ГИТ получава благодарности за инициативата от всички участници – и от представители на работодателите, и от организациите на работниците. Това показва, че агенцията е необходима в изграждането на култура на превенция за безопасна работа. Благодаря на областните администрации, които оказват пълна подкрепа в организацията на регионалните форуми. Всички сме обединени от най-важното послание, че няма нищо по-важно от това българските работници и служители да се прибират живи и здрави в своите домове след края на работния ден.

Какво сочат данните за трудовите злополуки? 

- За миналата година 2287 са регистрираните трудови злополуки от Националния осигурителен институт (НОИ), които са пряко свързани с изпълнението на работните задължения на работещите. Злополуките, довели до фатален край, които са пряко свързани с изпълнението на работната дейност и върху превенцията, на които Инспекцията по труда може да въздейства с контрола, са 65. По данни на Главна инспекция по труда от началото на годината 18 са смъртните трудови злополуки, пряко свързани с изпълнението на работните задължения.

Особено притеснителен за нас като контролен орган беше месец март т.г., когато току-що бяхме започнали кампанията. В рамките на един месец бяха допуснати шест смъртни злополуки. Според данните на ГИТ допуснатите инциденти са 145 от началото на година, като от тях 117 са пряко свързани с изпълнението на работните задължения, а 28 са нетравматични (тук попадат пътнотранспортните произшествия, инфарктите и инсултите). Важно е да се има предвид, че злополуките се декларират, разследват и регистрират от НОИ. Контролните органи на Инспекцията по труда участват задължително в разследването само на тежките инциденти каквито са смъртните, както и на тези, за които има предположение, че могат да доведат до трайна неработоспособност или при които има повече от трима пострадали. Ние обаче проверяваме всеки инцидент, за който ни стане известно, дори понякога да няма пострадал. Задължително е да се предприемат мерки, за да не се допуска отново инцидент. Ето и пример: на строителна площадка са оставени неподредени строителни материали. Минава работник, който се спъва в тях и пада, без да се нарани сериозно. Следващия път обаче падането му може да доведе до счупване, не дай Боже - и до сериозен удар в главата, който може да стане причина за смърт.

Достигат ли посланията до бизнеса? 

- Смея да твърдя, че бизнесът е достатъчно отворен за диалог, за провеждане на съвместни инициативи относно повишаване на информираността за прилагане на трудовото законодателство, защото коректните работодатели също страдат от нелоялните практики. Проблемът е, че те се прилагат от некоректните, които избягват диалога. Инструмент за промяна на тяхното поведение е контролната дейност, при която се опитваме да насочим ограничения човешки ресурс на Агенцията основно към работодателите, които са рискови по отношение спазването на законодателните разпоредби.

Констатират ли се проблеми, характерни за отделните региони?

- Не бихме могли да разделим регионите по отношение на гарантирането на правата на работещите, на навиците при изпълнението на работата и при практиките относно въвеждането и спазването на правилата за безопасност. На територията на цялата страна се срещат нарушения, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, със заплащането на труда, с работното време, почивките и отпуските. Но ако говорим за икономически дейности и тип нарушения, определено при тях се установява повторяемост. Затова и във фокуса на ГИТ са проверките в секторите строителство, селско стопанство, ресторантьорство и хотелиерство, които са рискови по отношение прилагането на различни форми на недеклариран труд. Строителството и селското стопанство са рискови и по отношение осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Какви са действията срещу недекларирания труд?

- Превенцията на недекларирания труд във всичките му проявления – от възникването на трудовите правоотношения през заплащането на труда, работното време, отпуските и други, ежегодно е във фокуса на Главната инспекция по труда (ГИТ). От началото на годината, с цел засилване присъствието на контролните органи на обекти, които са рискови по отношение полагане на недеклариран труд, се извършват проверки за бърз контрол, насочен към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. Благодарение на засиления контрол през годините проблемът с работата без трудов договор се ограничава, но все още остава нерешен. За първите четири месеца на 2024 г. са установени 1080 случая на полагане на труд без сключен писмен трудов договор. Работещите не осъзнават, че без трудов договор ограничават своите трудови и социални права. По-разпространената практика на недеклариран труд е работата с трудови договори с фиктивни клаузи – по-кратък работен ден от реално отработените часове, по-ниско възнаграждение от действително получаваното. Важно е хората да знаят, че писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, безработица. Това е сумата, върху която един ден ще се изчислява и пенсията им.

ГИТ упражнява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности. Работниците и служителите могат да се обръщат към нас за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, включително след прекратяване на трудовите правоотношения; в случай че работодателят отказва да сключва с тях трудов договор; за нарушения, свързани с работното време; почивките и отпуските и за нарушения при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Искам да напомня, че при нарушаване на трудовите права работещите трябва да подават сигнали своевременно, докато още са на работните си места. Необходимо е и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. За да приложат в пълна степен правомощията си, инспекторите по труда трябва да докажат нарушението безспорно, което в някои случаи е свързано със задължително установяване на работещите да полагат труд в момента на проверката.

Работещите най-често ни сезират за нарушения, свързани със заплащането на труда. ГИТ получи правомощие при неизплатени възнаграждения и обезщетения да се намесва и след прекратяване на трудовите правоотношения. Сумата на установените забавени трудови възнаграждения за първите четири месеца на годината е 3 752 103 лв., а след намесата на инспекторите по труда са изплатени 2 301 568 лв. Тук влизат и суми за предишни периоди. Другите установени нарушения са свързани с възникването на трудовите правоотношения и със спазването на работното време. Прави ни впечатление, че за миналата година от 8300 получени сигнала едва 5% засягат здравословните и безопасни условия на труд. Сигнали за нарушения могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

През пролетта и лятото немалко българи отиват в чужбина за сезонна работа. Какво ще ги посъветвате?

- Когато говорим за работа в чужбина, е от изключително значение заминаващите да имат писмен документ, в който задължително се посочват уговорените условия на труд и възнаграждение в съответствие със законодателството на приемащата страна (в която ще се полага трудът). Ако заминаването е чрез фирма посредник, търсещият работа трябва да има сключен посреднически договор с нея и да тръгва от България със сключен трудов договор на разбираем за него език с работодателя, при когото ще работи в приемащата държава. Най-често се предлагат договори на двата езика – на български и на държавата, в която ще се полага трудът. Когато се ползва фирма, осигуряваща временна работа, трудовият договор е с нея, но условията на труд се уговарят писмено в споразумение за изпращане при работодателя ползвател. При командироване в рамките на предоставяне на услуги трябва да има споразумение за командироване.

Във всички случаи устроените на работа хора следва да бъдат уведомени писмено за минималните условия на труд в приемащата държава. Сред най-сигурните индикатори за възможна измама са настояването кореспонденцията да се води онлайн или по телефон, както и отказът от пряк контакт на предлагащия заетост с търсещия работа или уговаряне на срещи извън офис. Друг сигнал е, когато от хората се изискват предварително такси и други плащания.

При изпращане чрез командироване, сигнал за измама е, когато работодателят действа като т.нар. пощенска кутия, т.е. не развива значителна идентична дейност в България, а сключва трудови договори с лицата единствено за да ги изпрати зад граница. За българите, работещи в чужбина, ГИТ поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747. На сайта на Инспекцията в секцията „За работодатели и работещи“ е публикувана полезна информация по темата.

Как ГИТ реагира на злоупотреби с детски труд? 

- При всяка проверка инспекторите по труда проверяват за законосъобразното наемане на лица, ненавършили 18 г., както и дали работните им места отговарят на изискванията да бъдат заемани от непълнолетни работници и служители. Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение контролните органи уведомяват прокуратурата за стартиране на наказателно производство. За миналата година имахме сериозен ръст на дадените разрешения за работа на непълнолетни лица, които достигната почти до 15 000. Данните дори надминаха тези от годините преди COVID-19. Запазва се тенденцията те да бъдат наемани най-вече за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Предвид това, че скоро започват ваканциите за учениците, които използват това време за получаване на допълнителен доход, нека напомним да бъдат внимателни, защото те трябва да работят при облекчени условия на труд. Имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 г., нощен е трудът, положен от 20:00 ч. до 6:00 ч. сутринта.

Често работодателите приемат за административна тежест процедурата за наемане на непълнолетни. На практика обаче от тях се изискват документи, каквито трябва да осигурят за всяко работно място – независимо дали ще бъде заето от непълнолетен, или от пълнолетен. Разликата е, че в първия случай те се представят предварително, а във втория при проверка. Заявленията и документите към тях могат да бъдат подадени и онлайн през Е-портал на ГИТ. Считам, че е направено всичко, което законодателството позволява, за да бъдат облекчени работодателите и да се възползват от тази категория работници и служители.

Как работите с международните институции като вашата?

- ГИТ се включва постоянно в съвместни проверки, организирани от Европейския орган по труда. Такива инициативи са добра възможност за обмяна на опит и добри практики. Изпълнителният директор на Европейския орган по труда отличи Агенцията като най-активна в организираните от тях кампании. Трябва да кажа, че има случаи, в които представители от релевантни международни институции се впечатляват от практиката на българската инспекция по труда. Ние сме сред малкото институции в Европа, които упражняват интегриран контрол, което означава, че при проверките инспекторите по труда следят както за осъществяването на трудовите правоотношения, така и за здравословните и безопасни условия на труд. В повечето държави имат отделни институции. Впечатление прави и броят на нормативните актове, с които работят в ежедневната си дейност инспекторите по труда у нас, те са над 500. Правомощието на инспекторите по труда да спират обекти, машини и съоръжения, когато установените нарушения, пряко застрашават живота и здравето на работещите, също впечатлява международните институции. За първите четири месеца на годината тази мярка е приложена 275 пъти у нас. Тя се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот. По отношение на трудовия травматизъм постоянно се извършват проверки в сектор строителство, където рискът от настъпване на трудови злополуки е много голям. В дейността на ГИТ се планира и ежегодна мярка за осъществяване на контрол по спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа в предприятия, оказали влияние върху нивата на трудовия травматизъм. Така се гарантира, че предприятия, в които се е стигнало до инциденти на работното място, ще бъдат проверени отново, за да се установи дали са предприети мерки за недопускане отново на такива инциденти, вкл. доколко тези мерки са ефективни и устойчиви. 

Към първа страница Новини
Бъдете информани с нашите
тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-вълнуващите новини от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
КЪМ АБОНАМЕНТА
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
За изминалия ден са установени общо 33 водачи, шофирали след употреба на алкохол, информира МВР
Решението на Столичната общинска избирателна комисия за кмета на район "Илинден" ще бъде обжалвано, заяви Борис Бонев
Близо 250 полицаи ще следят за реда на утрешните избори за Общински съвет в Хасково
Загинали са двама души, а 35 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Общо 140 пожара са ликвидирани в страната през последното денонощие, няма пострадали хора
Още от рубриката
ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ
   
Време за четене - месец Юни
Препоръчани заглавия
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
Контекст
„София прайд“ 2024 започна на площад "Княз Александър I" в столицата
Основна линия
Кулинарен фестивал на народната кухня „Бабина душица“ събра готвачи и зрители в Монтана
На преден план
За изминалия ден са установени общо 33 водачи, шофирали след употреба на алкохол, информира МВР
Местен фокус
Почитатели на паневритмията се събраха край самоковското село Ярлово
В детайли
Мъж е счупил прозорец на „Гражданска регистрация и административно обслужване“ Габрово
Сфера
Служебният министър на спорта Георги Глушков откри регионален баскетболен турнир в Трявна
Контекст
За осма поредна година Националната асоциация по коневъдство организира Изложение на български тежковозен кон в Орешак
Основна линия
МВнР напомня на българските граждани да преустановят всякакви пътувания до Ливан и незабавно да напуснат страната
Местен фокус
С шест минути закъснение пристигна от София в Бургас първият влак с модернизирани германски вагони
На преден план
Решението на Столичната общинска избирателна комисия за кмета на район "Илинден" ще бъде обжалвано, заяви Борис Бонев
Още новини
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни.
Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.

NRD24 © 2024 Всички права запазени. Програма на NRD. Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.


NRD24 © 2024 Всички права запазени.
Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.